" Đầu tư cho Trẻ em gái vị thành niên " là chủ đề được Quỹ Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp với Tổng cục Dân số - KHHGĐ chọn làm chủ đề ngày Dân số thế giới 11/7/2016. Với chủ đề này ngành Dân số thế giới mong muốn mang một thông điệp chính: " Trẻ em gái vị thành niên cần phải được tạo điều kiện để có thể bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn, khỏe  mạnh. Cần tập trung bảo vệ trẻ em gái vị thành niên thiệt thòi nhất, đặc biệt là trẻ em gái  nghèo thất học, bị bóc lột, hoặc bị áp bức bạo hành bởi các thủ tục lạc hậu, trong đó nạn tảo hôn. Trẻ em gái chịu thiệt thòi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, nhìn từ góc độ sinh sản, các em rất có thể buộc có thai và làm mẹ trong khi bản thân vẫn còn là trẻ em ".

 311.7  1.11.7 4-11.7 
 5.11.7  6.11.7  211.729509

Trang web hiện có:
73 khách & 0 thành viên trực tuyến