Sáng ngày 29/03/2016, tại Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Cù lao Dung, đã tiến hành họp lệ hàng tháng với chuyên trách dân số-KHHGĐ 7 xã và 1 thị trấn trong huyện, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Trịnh Thị Hồng Liên, để đánh giá các mặt hoạt động trong quý I / 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II / 2016

     Trong buổi họp, Đ/c Giám đốc đã đánh giá chung tình hình kết quả hoạt động trong quý, những thuận lợi, khó khăn còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ . Đồng thời cũng biểu dương khích lệ tinh thần chuyên trách dân số một số xã, thị trấn đã làm tốt hoạt động dân số-KHHGĐ trong thời gian qua. Đ/c Giám đốc TTDS-KHHGĐ huyện cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ cho quý II; cụ thể là đẩy mạnh công tác cập nhật thu thập thông tin biến động ở các xã và trong kho dữ liệu điện tử của huyện, để chuẩn bị cho việc đổi sổ A0 cho giai đoạn 2016-2020; Nắm lại tình hình các câu lạc bộ của Dân số-KHHGĐ còn bao nhiêu câu lạc bộ đang hoạt động với bao nhiêu thành viên trong đó cần củng cố và thành lập lại để nhân rộng thêm mô hình; công tác tuyên truyền tư vấn đề án Kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển; tư vấn đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tuyên truyền tư vấn về hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh; Đồng thời triển khai chương trình Choice – Lựa chọn ,thuộc dự án “Tăng cường tiếp vận bền vững các dịch vụ KHHGĐ và chăm sóc SKSS chất lượng tại Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020” do tổ chức Marie Stopes International tài trợ, nhằm hỗ trợ đối tượng sử dụng dụng cụ tử cung thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, người sinh sống ở địa bàn có mức sinh cao. Các đối tượng vận động thực hiện của huyện được tính từ sau ngày ban hành Quyết định thành lập ban Quản lý Choi của huyện và xã.. Chuyên trách DS-KHHGĐ các xã đã ghi nhận và hứa sẽ triển khai thực hiện tốt các hoạt động này./. 

                                                                                                    Thạch Thảo ( TTDS-KHHGĐ Huyện CLD )29507

Trang web hiện có:
4 khách & 0 thành viên trực tuyến