Vào sáng ngày 25/5 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Y tế Việt Nam đã có bài phát biểu về chủ đề: "Thay đổi Thế giới: Chương trình nghị sự Phát triển bền vững đến năm 2030". Với cương vị là Chủ tịch hiện tại của Cuộc họp Các Bộ trưởng Y tế ASEAN, Bộ trưởng chia sẻ tầm nhìn và các ưu tiên Chương trình nghị sự ASEAN sau năm 2015 đồng hành cùng những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

 BYT

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (giữa hàng ghế thứ nhất) tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 69

      Trong bài phát biểu, Bộ trưởng nêu rõ y tế đã đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Ngày nay, người dân Việt Nam nằm trong số những người khỏe mạnh nhất tại khu vực. Việt Nam đã đạt được phần lớn các mục tiêu thiên niên kỷ MDGs liên quan đến y tế. Hội nghị kêu gọi hành động trẻ em tổ chức ở Washington DC vào năm 2012 đã xếp hạng Việt Nam là một trong 8 nước trên 74 quốc gia đã nhanh chóng tiến tới mục tiêu MDG 4 về giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Việt Nam cũng là 1 trong 10 quốc gia trên đà nhanh chóng đạt MDG 5 về giảm tử vong ở bà mẹ. Tuy nhiên, thách thức đặt ra với Việt Nam là Việt Nam là một trong số các quốc gia bị ảnh nhất bởi biến đổi khí hậu, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân. Chuyển đổi từ các mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) sang các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) rất quan trọng, từ mục tiêu cụ thể tới mục tiêu mang phương hướng toàn diện.

T BYT

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế Việt Nam

       Là Chủ tịch đương niệm hiện nay của Cuộc họp các Bộ trưởng Y tế ASEAN, Việt Nam nhân cơ hội này cùng với các nước ASEAN bày tỏ cam kết và đóng góp vào hợp tác y tế và phát triển tại khu vực. Tầm nhìn "Một cộng đồng ASEAN khỏe mạnh, bền vững và chăm lo" (A Healthy, Caring and Sustainable ASEAN) trong chương trình nghị sự Phát triển Y tế ASEAN sau năm 2015 (2016-2020) đưa ra tại Hà Nội vào tháng 9/2014 sẽ được thực hiện thông qua: Thúc đẩy Lối sống Lành mạnh, Ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm và các dịch bệnh mới nổi, Tăng cường hệ thống y tế và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khoẻ, và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và tập trung vào thực hiện 20 ưu tiên về y tế trong đó có bao phủ y tế toàn dân, phòng tránh bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây, chống lại kháng kháng sinh, quản lý thiên tai thảm họa, phát triển nguồn nhân lực y tế. già hóa dân số một cách tích cực, và thúc đẩy dinh dưỡng tốt và chế độ ăn lành mạnh. Chương trình nghị sự Phát triển Y tế ASEAN sau năm 2015 ủng hộ các sáng kiến y tế khu vực và toàn cầu song hành cùng Các mục tiêu Phát triển Bền vững và thực thi Điều lệ Y tế Quốc tế.

Nguyễn Vân

 29509

Trang web hiện có:
73 khách & 0 thành viên trực tuyến