Địa điểm trụ sở: số 93 Phú Lợi, khóm 3 phường 2 thành phố Sóc Trăng

      Điện thoại: 0793 821 271.    

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm trụ sở: Âp 3 thị trấn Long Phú

      Điện thoại: 079.3856218 

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm trụ sở : Đường 30/4 – khóm 1 – Phường 1- Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

      Điện thoại: 0793.862 020, 0793 861 209

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Địa điểm trụ sở: Ấp Giồng Giữa, TT Lịch Hội Thượng, huyền Trần Đề, tỉnh Sóc trăng

        Điện thoại: 079.3874287

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Địa điểm trụ sở: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc trăng

         Điện thoại: 0793.871044

         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm trụ sở : Ấp Trà Quýt, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

      Điện thoại:  0793 834 615,         

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm trụ sở: Ấp chợ - thị trấn Cù Lao Dung - huyện Cù Lao Dung - tỉnh Sóc trăng

      Điện thoại: 0793 860 343

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm trụ sở:  Tỉnh lộ 8, Ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc trăng.

         Điện thoại: 079.3851077. 079.3851208

         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm trụ sở: Ấp An Thành- Thị trấn Kế Sách- Huyện Kế Sách.

      Điện thoại: 0793 877 144                  

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm trụ sở:  Khu Hành chính – Sự nghiệp Y tế, ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

      Điện thoại - Fax: 079.3866426                

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  28248

Trang web hiện có:
4 khách & 0 thành viên trực tuyến