( Ban hành theo Quyết định số 532/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sóc trăng ) 

Trưởng Ban

     Ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Trưởng Ban

     Ông Trần Văn Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế

Các thành viên

     Ông Lâm Huy Tấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

     Ông Mai Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

     Bà Phạm Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

     Ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

     Ông Kim Ngọc Lợi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

     Ông Lê Quốc Khởi - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

     Bà Lục Bích Phúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

     Ông Dương Hoàng Sals - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

     Ông Hoàng Văn Cuông - Phó Giám đốc Sở Tài chính

     Ông Huỳnh Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

     Ông Nguyễn Hoàng Hân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp

     Ông Nguyễn Hữu Thống - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh

     Ông Nguyễn Việt Mười - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

     Ông Phạm Văn Đâu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

     Ông Võ Quốc Thống - Chi Cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ, Sở Y tế

                                                        ---------- oOo ----------

 29509

Trang web hiện có:
70 khách & 0 thành viên trực tuyến