Chi cục Dân số - KHHGĐ triển khai thực hiện Đề án Thí điểm xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

image002-1
  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Chi cục trưởng
Triển khai Đề án thí điểm xã hội hóa phương tiện tránh thai giai đoạn 2015-2020   

     Tổng kinh phí đầu tư để thực hiện là 10.597.200.000 đồng, trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ 1.179.500.000 đồng, Đề án chia làm 2 giai đoạn thực hiện: Giai đoạn 1 (2015-2017): Thí điểm Mô hình và giai đoạn 2 (2018-2020): mở rộng Đề án. Cụ thể phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo 100% huyện, thị xã, thành phố thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hóa gia đình, sức khỏe sinh sản; 100% địa bàn Đề án (cấp huyện, xã) có cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản.
     Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án sẽ thực hiện truyền thông, vận động thay đổi hành vi; cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và hỗ trợ chi phí dịch vụ; đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị; Song song đó là các hoạt động giám sát và đánh giá.
     Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng hóa về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản có chất lượng cho người dân, hướng tới sự công bằng trong cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm kinh tế - xã hội của các vùng và tính bền vững của Chương trình Dân số - KHHGĐ.
     Đối tượng tác động đến của Đề án là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phân phối, cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản; cơ sở y tế trong và ngoài công lập nhằm hướng tới đối tượng thụ hưởng là người làm việc, người sinh sống tại địa bàn của đề án, ưu tiên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên, vị thành niên.
     Kết quả của Đề án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế / dân số; góp phần củng cố, phát triển mạng lưới cung ứng PTTT, hàng hóa KHHGĐ/SKSS và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS thành thị trường tổng thể, đảm bảo an ninh hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Đáp ứng với xu thế kinh tế thị trường và hội nhập xã hội, quốc tế; Góp phần khắc phục những hạn chế khó khăn của chương trình để đảm bảo thực hiện mục tiêu của chương trình theo Chiến lược Dân số - SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tạo nên sự triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả hơn công tác Dân số, KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; và đề án còn góp phần phát triển kinh tế tại địa bàn triển khai, vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân, vừa tạo nên vị thế và tạo thu nhập cho đội ngũ cung cấp dịch vụ. Tạo sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh nhà.
 

Kim Loan
Chi cục DS-KHHGĐ29508

Trang web hiện có:
40 khách & 0 thành viên trực tuyến