Môi trường sống của con người là tổng hợp tất cả các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học, xã hội bao quanh con người có ảnh hưởng đến sự sống, phát triển của từng cá nhân và cả cộng đồng. Một trong các chức năng quan trọng của môi trường sống là cung cấp tài nguyên

       Như chúng ta đã biết, dân số Thế giới ngày càng tăng. Năm 2001, dân số Thế giới đạt mức 7 tỷ người và theo dự đoán với tốc độ tăng dân số như hiện nay thì đến năm 2015 sẽ đạt mức 7,4 tỷ người, năm 2050 sẽ đạt 9 tỷ người. Cùng với việc gia tăng dân số là việc tăng sủ dụng tài nguyên. Việc đáp ứng cho dân số ngày càng tăng một cuộc sống có chất lượng đòi hỏi phải duy trì một hệ thống môi trường lành mạnh. Ngược lại, hệ thống môi trường chỉ có thể được bảo vệ trong khả năng chịu tải của nó nếu nhân loại kiểm soát được dân số của mình

T.sucepDSvoiMT1

 

       Hiện nay, việc đảm bảo cung cấp tài nguyên cho người dân đang là một bài toán nan giải đối với rất nhiều quốc gia. Việc tiêu thụ tài nguyên lại phụ thuộc vào trình độ phát triển của quốc gia đó. Xét về mức tiêu thụ vật chất tính theo đầu người, người ở nước càng văn minh thì mức tiêu thụ càng cao: một người Mỹ trung bình mỗi năm tiêu thụ 37 tấn vật chất, còn người Ấn Độ mỗi năm dưới 1 triệu tấn.
 Nếu toàn bộ dân số trên thế giới có mức tiêu thụ trung bình như người Mỹ hoặc người Âu thì phải có 3 TĐ mới cung cấp đủ tài nguyên. Khi sự tiêu thụ tài nguyên một cách chính thống (dưới sự cho phép của pháp luật) không đủ thì việc phạm pháp, xâm hại môi trường là điều không thể tránh khỏi. Việc này đã, đang và sẽ đem lại một sức ép lớn cho tài nguyên và môi trường vốn đã ít ỏi.

 

       Sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường trái đất do khai thác quá mức cácnguồn tài nguyên phuc vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất lương thực, thực phẩm, sản xuất công nghiệp v.v... Tạo ra các nguồn thải tập trung vượt quá khả năng tự phân huỷ của môi trường tự nhiên trong các khu vực đô thị, khu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

TsucepDSvoiMT2

 

       Sự chênh lệch về tốc độ phát triển dân số giữa các nước công nghiệp hoá và các nước đang phát triển gia tăng, dẫn đến sự nghèo đói ở các nước đang phát triển và sự tiêu phí dư thừa ở các nước công nghiệp hoá. Sự chênh lệch ngày càng tăng giữa đô thị và nông thôn, giữa các nước phát triển công nghiệp và các nước kém phát triển dẫn đến sự di dân ở mọi hình thức. 

 

       Sự gia tăng dân số đô thị và sự hình thành các thành phố lớn - siêu đô thị làm cho môi trường khu vực đô thị có nguy cơ bị suy thoái nghiêm trọng. Nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, cây xanh không đáp ứng kịp cho sự phát triển dân cư. Ô nhiễm môi trường không khí, nước tăng lên. Các tệ nạn xã hội và vấn đề quản lý xã hội trong đô thị ngày càng khó khăn.

 MTX (TH)

 

 

 28248

Trang web hiện có:
3 khách & 0 thành viên trực tuyến