Theo số liệu công bố chính thức của Tổng cục Thống kê, vào ngày 1/11/2013 Việt Nam  đón chào công dân thứ 90 triệu chào đời. Đây cũng là mốc đánh giá Việt Nam đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020. Quy mô dân số không vượt quá 93 triệu người vào năm 2015 và 98 triệu người vào năm 2020

      Lãnh đạo và quản lý phát triển dân số là một vấn đề lớn của mỗi đảng cầm quyền, mỗi chính phủ. Nước Nga hiện nay, khi tân Tổng thống V. Putin vừa đưa ra 7 chiến lược phát triển đất nước thì một trong những vấn đề mà ông phải đối mặt là dân số Nga đang giảm dần, nguồn nhân lực cho phát triển đất nước làm cho ông lo lắng hơn sự cạn kiệt của nguồn tài nguyên khoáng sản và khí đốt.

     Chiến lược an sinh xã hội (ASXH) giai đoạn 2011-2020 là một bộ phận cấu thành của “Chiến lược tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định “xây dựng hệ thống ASXH đa dạng, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VI chỉ rõ “từng bước mở rộng và cải thiện hệ thống ASXH để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, nhất là nhóm đối tượng chính sách, đối tượng nghèo”. Người cao tuổi (NCT) là một trong những nhóm đối tượng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và đã có rất nhiều chính sách được đưa ra nhằm đảm bảo cho NCT một cuộc sống tốt cả về thể chất, tinh thần và sức khỏe. Hiện nay, Việt Nam đang có xu hướng già hóa dân số nhanh. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước đã và đang xây dựng các chương trình ASXH cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số cao tuổi được coi là nhóm thiệt thòi và dễ bị tổn thương.

     Già hóa dân số trên thế giới, trong một quốc gia hay vùng lãnh thổ không chỉ là vấn đề y tế hay an sinh xã hội, mà trước hết đó còn là vấn đề kinh tế nếu tốc độ già hóa quá nhanh. Điều này đôi khi được gọi là “già hóa siêu tốc” và kết quả là tỷ số phụ thuộc già tăng nhanh đáng kể. Vậy làm thế nào để giải quyết “vấn đề dân số già” trong dài hạn mà không phải nâng mức sinh, cũng không khuyến khích nhập cư.

     Đảng và Nhà nước đã chính thức triển khai chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) từ năm 1961. Trong 30 năm đổi mới vừa qua (1986), chính sách dân số đã được lồng ghép vào chính sách phát triển kinh tế- xã hội. Trên cơ sở thống nhất giữa lý luận với thực tiễn và quan điểm phát triển, chủ trương, chính sách dân số của Việt Nam chuyển từ tập trung vào giảm sinh sang chính sách dân số toàn diện, khuyến khích sự tự nguyện của người dân trong thực hiện chính sách.

GiadinhNet - “Năm 2015 là năm bản lề của Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020. Nửa chặng đường đã qua, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả khả quan song cũng đối diện với nhiều thách thức. Bây giờ là lúc chúng ta cần tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu Chiến lược đã đề ra và về đích một cách thành công nhất” – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân chia sẻ với PV Báo GĐ&XH về những việc cần làm trong năm 2016 và những năm tiếp theo.29507

Trang web hiện có:
5 khách & 0 thành viên trực tuyến